saj ClujServiciul de Ambulanță al Județului Cluj are nevoie de voi !

Orice ajutor pentru prima linie este binevenit !

Donațiile se pot face in contul:

Sindicatul Ambulanța Cluj

Str. Horea, Nr.55, Cluj Napoca

CUI 6512212

Cont RO16RNCB0106026606540001 deschis la B.C.R.- CLUJ

Mulțumim pentru orice formă de ajutor !


Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj este o unitate sanitară publică de importanță strategică, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea departamentului de specialitate din Ministerul Sănătății, având în structura sa un compartiment pentru asistență medicală de urgență și transport medical asistat, cu echipaje medicale de urgență, cu sau fără medic și un compartiment pentru consultații medicale de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat.

Compartimentul pentru asistență medicală de urgență funcționează în regim de lucru continuu, în așteptarea solicitărilor de asistență medicală de urgență.

Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj s-a înființat la data de 1 iulie 1995 prin Dispoziția nr. 283/26.06.1995 a Direcției Sanitare Cluj care a fost emisă având la baza prevederile H.G. nr. 174 / 1995 și a OMS 923/17.05.1995.

Serviciul de Ambulanță al județului Cluj, este format din 6 stații și substații de salvare amplasate în orașele Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Dej, Gherla, Huedin și Turda.

Potrivit organigramei, Serviciul de Ambulanta al Județului Cluj are două compartimente distincte:

    • compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat, compartiment prioritar pentru unitate, care asigură asistarea pacienților la locul accidentului sau al îmbolnăvirii și transportul acestora, după caz, la o unitate spitalicească, precum și transferul interclinic al bolnavului critic, conform protocoalelor în vigoare.

    • compartimentul de asistență medicală de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat în cadrul căruia se acordă consultații la domiciliu pacienților care nu necesită neapărat transportul la o unitate spitalicească, precum și transportul bolnavilor care nu necesită asistență medicală pe timpul transportului (transfer interspitalicesc, transportul bolnavilor nedeplasabili la domiciliu, la recuperare, pentru consult de specialitate, transportul medicului pentru constatarea decesului, etc.).